അടക്കുക

കളക്ടറേറ്റ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

കളക്ടറേറ്റ്
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
Jafar Malik ജാഫർ മാലിക് ഐ.എ.എസ് ജില്ലാ കളക്ടർ dcekm[dot]ker[at]nic[dot]in 0484-2423001 കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട് എറണാകുളം - 682 030 ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് -0484-2372902
ചിത്രങ്ങളില്ല ശ്രീ. ഷാജഹാൻ എസ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽl)/എഡിഎം admekm[dot]ker[at]nic[dot]in 0484-2422282 0484-2422282 കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട് എറണാകുളം - 682 030