അടക്കുക

കോളേജുകൾ

അക്വിനാസ് കോളേജ്

ഇടക്കൊച്ചി, കൊച്ചി, കേരളം 682 010

ഫോണ്‍ : 0484232748
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

അൽ-അമീൻ കോളേജ് എടത്തല

എടത്തല, ആലുവ,എറണാകുളം ,കേരളം, 683 564.

ഇ-മെയില്‍ : alameencollege[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842837561
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ആർഎൽവി കോളേജ് മ്യൂസിക് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് , തൃപ്പൂണിത്തുറ

ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ, മിനി ബിപാസ്സ്‌ തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് , ഫാക്ട് നഗർ , തൃപ്പുണിത്തുറ , എറണാകുളം , കേരളം 682301

ഫോണ്‍ : 04842779757
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഇലാഹിയ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്

പേഴക്കാപ്പിള്ളി, ഇ പായിപ്ര റോഡ് , മുവാറ്റുപുഴ, കേരളം 686674

ഫോണ്‍ : 04852811607
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

എം.ഇ.എസ് കോളേജ്

മാറമ്പള്ളി പി ഓ , നോർത്ത് വാഴക്കുളം , എറണാകുളം , ആലുവ , കേരളം 683107

ഫോണ്‍ : 04842677104
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

എസ് എച് കോളേജ്

പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ റോഡ് , തേവര, എറണാകുളം, കേരളം 682013

ഫോണ്‍ : 91484315380
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

എസ്.എൻ കോളേജ്

സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ 63, മാല്യങ്കര, എറണാകുളം, കേരളം 683516

ഫോണ്‍ : 04842482386
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

എസ്എൻഎം കോളേജ്, മാലിയങ്കര

മാലിയങ്കര പി ഓ,എറണാകുളം കേരളം 683516

ഫോണ്‍ : 04842482386
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

എസ്എൻഎം ട്രെയിനിങ് കോളേജ് , മൂത്തകുന്നം

കോവിൽവട്ടം റോഡ്,എം.ജി.റോഡ് ,കച്ചേരിപ്പടി,കൊച്ചി,കേരളം 682035

ഫോണ്‍ : 04842482084
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

കൊച്ചിൻ കോളേജ്

കൊച്ചിൻ കോളേജ് റോഡ് , കൂവപ്പാടം , ചുള്ളിക്കൽ , കൊച്ചി , കേരളം 682002

ഫോണ്‍ : 91484224954
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്