അടക്കുക

എച്ഐ എച്.എസ്.എസ് എടവനക്കാട്

എടവനക്കാട് പി.ഓ., 682502

ഇ-മെയില്‍ : hihsschool[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842505170
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ