അടക്കുക

എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്റർ

പാലാരിവട്ടം, എൻ എച്ച് 47. കൊച്ചി – 682 025


ഫോണ്‍ : 04842807101
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി