അടക്കുക

എൻഎസ്എസ് എച്എസ്എസ് പാറക്കടവ്

കുറുമശ്ശേരി പി.ഓ., 683579

ഇ-മെയില്‍ : nsshssparakkadavu[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842473119
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ