അടക്കുക

കടവൂർ ഗവ. വിഎച്എസ്എസ്

കടവൂർ പി.ഓ., 686671

ഇ-മെയില്‍ : gvhsskadavoor27038[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04852566626
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ