അടക്കുക

ഗവ. എച്എസ്എസ് ഏഴിക്കര

ഏഴിക്കര പി.ഓ., 683513

ഇ-മെയില്‍ : ghs9ezhikara[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842508931
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ