അടക്കുക

ഗവ. വിഎച്എസ്എസ് തൃക്കാക്കര

തൃക്കാക്കര, വികെസി (പിഓ) തേവക്കൽ 682021

ഇ-മെയില്‍ : gvhs28thrikkakara[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842410879
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ