അടക്കുക

ഗവ. വിഎച്എസ്എസ് നോർത്ത് ഇടപ്പള്ളി

ഇടപ്പള്ളി നോർത്ത് പി.ഓ., 682024

ഇ-മെയില്‍ : headmistressnorthedappally[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842801673
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ