അടക്കുക

ഗവ. സംസ്കൃത എച്എസ്എസ് തൃപ്പൂണിത്തുറ

തൃപ്പൂണിത്തുറ പി.ഓ., 682301

ഇ-മെയില്‍ : sktsh2006[at]yahoo[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04842785332
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ