അടക്കുക

ജിഎച്എസ്എസ് എടത്തല

എടത്തല .പി.ഓ, ആലുവ 683561

ഇ-മെയില്‍ : ghs7edathala[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842837424
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ