അടക്കുക

നാമക്കുഴി ഗവ. എച്എസ്എസ്

മുളക്കുളം നോർത്ത് പി.ഓ., 686664

ഇ-മെയില്‍ : namakuzhy28021[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 4852243626
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ