അടക്കുക

ലൂക്ക് മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി

പെരുമ്പാവൂർ, കൊച്ചി -683 542, കേരളം.


ഫോണ്‍ : 04842522123
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി