അടക്കുക

ഷാമിന കൺവെൻഷൻ സെന്റർ

നം-12/988 , പനയപ്പിള്ളി റോഡ് , കൊച്ചങ്ങാടി, കൊച്ചി 682002


ഫോണ്‍ : 04842220012
വിഭാഗം / തരം: സമ്മേളന സ്ഥലം