അടക്കുക

സെൻറ്.ജോൺ’സ് എച്.എസ്.എസ്

കവളങ്ങാട്, നെല്ലിമറ്റം പി.ഓ. 686693

ഇ-മെയില്‍ : kavalangadschool[at]yahoo[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04852859024
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ