അടക്കുക

കൊച്ചി മെട്രോ

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 08/06/2018

കേരളത്തിലെ കൊച്ചി നഗര മെട്രോ,  കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ മെട്രോ സംവിധാനമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 51.81 ബില്ല്യൺ രൂപയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ആലുവ മുതൽ പാലാരിവട്ടം വരെയുള്ള 13.4 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് 2017 ജൂൺ 17 നാണ്  പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡി  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പാലാരിവട്ടത്ത് മുതൽ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയം വരെയുള്ള അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടം   2017 ഒക്ടോബർ 3 നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കേരള സംസ്കാരവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ എല്ലാ കൊച്ചി മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കൊച്ചി മെട്രോ ..