അടക്കുക

സ്കൂളുകൾ

ആലുവ സെറ്റ്‌ലേമെൻറ് എച്എസ്എസ്

ആലുവ പി.ഓ., 683102

ഇ-മെയില്‍ : alwaye_settlement[at]yahoo[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04842577343
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

ആശ്രമം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ

പെരുമ്പാവൂർ, കേരളം 683542

ഫോണ്‍ : 04842522368
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

ആസിയ ഭായ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ

മട്ടാഞ്ചേരി പി .ഓ ., 682002

ഇ-മെയില്‍ : aasiabai[dot]2007[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842229555
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

ആർഎം എച്എസ്എസ് വടവുകോട്

വടവുകോട് പി.ഓ., 682310

ഇ-മെയില്‍ : hm[at]rmhss[dot]org
ഫോണ്‍ : 04842731109
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

ഇരിങ്ങോൾ ഗവ. വിഎച്എസ്എസ്

ഇരിങ്ങോൾ പി.ഓ., 683548

ഇ-മെയില്‍ : iringole27005[at]yahoo[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04842524615
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

ഊരമന ഗവ. എച്എസ്എസ്

ഊരമന പി.ഓ., 686663

ഇ-മെയില്‍ : ghssooramana28047[at]yahoo[dot]in
ഫോണ്‍ : 4852870498
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

എ .വി .എച് .എസ് .എസ്

ഒക്കൽ പി .ഓ ., 683550

ഇ-മെയില്‍ : anitavidyalaya[at]yahoo[dot]in
ഫോണ്‍ : 04842462795
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

എ .സി .എസ്.ഇ .എം.എച്.എസ് .എസ്

കലൂർ പി .ഓ ., 682017

ഇ-മെയില്‍ : acsemhss[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842530380
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

എം .എം .ഓ .വി .എച് .എസ് .എസ്

മൗലാനാ ആസാദ് റോഡ് , പനയപ്പിള്ളി , മട്ടാഞ്ചേരി കൊച്ചി , കേരളം 682002

ഫോണ്‍ : 04842226151
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

എം.പി.എം.ഇ.എം.എച്.എസ്.എസ്

തമ്മനം പി .ഓ ., 682032

ഇ-മെയില്‍ : mpmemhss[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842334083
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ