അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സ്വീപേർസിന്റെ താത്കാലികമായ സ്ഥാനാവലി പട്ടിക -2020 01/07/2020 കാണുക (234 KB)
കോവിഡ് – 23-04-2020 ന് പുതുക്കിയ ഗൈഡ്‌ലൈനുകൾ 23/04/2020 കാണുക (135 KB)
DLMC മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് 19/11/2019 കാണുക (268 KB)
മിശ്ര ഭോജൻ സ്മാരകത്തിന്റെ നിർമ്മാണം – വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമുചിത ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ്. 05/11/2019 കാണുക (102 KB)
വലിയ കടമകൂടി – ചാത്തനാട് ബ്രിഡ്ജ് – പ്രീലിമിനരി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 22/10/2019 കാണുക (380 KB)
ആലിൻചുവടു വെണ്ണല റോഡ് വിടേണിങ് – നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ്ഡ് 15/10/2019 കാണുക (191 KB)
2018- കലക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് കത്ത് 15/12/2018 കാണുക (30 KB)
2018- കലക്ട്രേറ്റ് സമ്മേളനം 15/12/2018 കാണുക (8 MB)
റേഷന്‍കാര്‍ഡുകളില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും കൂട്ടിചേര്‍ക്കലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും കുറവുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും അടുത്തമാസം മുതല്‍ അവസരമുണ്ടാകുകയാണ്. 23/06/2018 കാണുക (39 KB)
കളക്ടറുടെ മീറ്റിംഗ് കാര്യപരിപാടികൾ 06/10/2017 കാണുക (4 MB)