അടക്കുക

താമസസൌകര്യം

ഹോട്ടല്‍ / റിസോര്‍ട്ട് / സത്രം
നം. ഹോട്ടൽ സ്ഥലം ടെലിഫോൺ നം. ഫാക്സ് ഇ-മെയിൽ
1 താജ് മലബാർ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് കൊച്ചി 0484-2668010 0484-2668297 malabar[dot]cochin[at]tajhotels[dot]com
2 കാസിനോ ഹോട്ടൽ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് കൊച്ചി 0484-2668421 0484-2668001 casino[at]vsnl[dot]com
3 ദി ട്രൈഡന്റ് ബ്രിസ്റ്റോ റോഡ്, വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് കൊച്ചി 0484-2669595 0484-2669395 reservations[at]tridentcochin[dot]com
4 കാമ്യകം ഹെവൻ കോതാട് ,കൊച്ചി 0484-2432701 0484-2432662 mail[at]kamyakamhaven[dot]com
5 എ ടി എസ് വില്ലിങ്ടൺ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് കൊച്ചി 0484-2669223 0484-2667043 atswillington[at]vsnl[dot]net
6 മാരുതി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് കൊച്ചി 0484-2666365
7 ലെ മെരിഡിയൻ മരട് ,കൊച്ചി 0484-2705777 0484-2705750 meridien[at]lemeridienkochi[dot]com
8 പെർളസ്‌പോട് റിസോർട് ലിമിറ്റഡ് കലൂർ ,പുല്ലേപ്പടി 0484-2371430 0484-2370027 talltrees[at]vsnl[dot]net
9 താജ് റെസിഡൻസി മറൈൻ ഡ്രൈവ് ,കൊച്ചി 0484-2571471 0484-2571481 residencyernakulam[at]tajhotels.
10 ഗോകുലം പാർക്ക് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ കലൂർ ,കൊച്ചി 0484-2400707 0484-2400399
11 ദി സൂര്യ അങ്കമാലി 0484-2455570 0484-2456793
12 ദി റെനൈസ്സൻസ് പാലാരിവട്ടം ,കൊച്ചി 0484-2344463 0484-2331561
13 ബോൾഗാട്ടി പാലസ് & ദ്വീപ് റിസോർട്ട്(കെ.ടി.ഡി.സി) മുളവുകാട് ,കൊച്ചി 0484-2750600, 0484-2750457 9400008578 email-bolgatty[at]ktdc[dot]com
14 അവന്യൂ റീജൻറ് ജോസ് ജംഗ്ഷൻ ,എറണാകുളം 0484-2377977 0484-2375329 avenue[at]md2[dot]vsnl[dot]net[dot]in
15 സർക്കിൾ മനോർ കലൂർ ,എറണാകുളം 0484-2408066 0484-2408646 circlemanor[at]rediffmail[dot]com
16 റോയൽ വില്ലേജ് ഏലൂർ നോർത്ത് ,കൊച്ചി 0484-2545261 0484-2367740 royalgroup[at]vsnl[dot]com
17 ക്വാളിറ്റി ഇന്ൻ പ്രെസിഡെൻസി വാലുമ്മേൽ ,കൊച്ചി 0484-2394040 0484-2393222 presid[at]md2[dot]vsnl[dot]net[dot]in
18 ദി വൈറ്റ് ഫോർട്ട് മരട് ,കൊച്ചി 0484-2700953 0484-2706034 thewhitefort[at]vsnl[dot]net
19 അവന്യൂ സെന്റർ ഹോട്ടൽ പനമ്പിള്ളി നഗർ ,കൊച്ചി 0484-2315301 0484-2315304 avenuecenter[at]satyam[dot]net[dot]in
20 ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി റോഡ് ,എറണാകുളം 0484-2366833 0484-2382066 grand_hotel[at]vsnl[dot]com
21 ദി വുഡ്‌സ് മനോർ എറണാകുളം സൗത്ത് 0484-2382059 0484-2382080 woodys[at]thewoodsmanner[dot]com
22 വുഡ്‌ലാൻഡ്‌സ് എറണാകുളം സൗത്ത് 0484-2382051 0484-2382080 woodys[at]thewoodsmanor[dot]com
23 മെർമെയ്‌ഡ്‌ ഡേയ്സ് ഇന്ൻ കണിയാമ്പുഴ റോഡ് ,കൊച്ചി 0484-2307999 0484-2307804 reservation[at]milmermaid[dot]
24 ബെസ്ററ് വെസ്റ്റേൺ അബാദ് പ്ലാസ എം ജി റോഡ് ,കൊച്ചി 0484-2381192 0484-2370729 abad[at]vsnl[dot]com
25 റിവൈറ സ്യുട്സ് തേവര ഫെറി റോഡ് ,എറണാകുളം 0484-2664850 0484-2665906 riviera[at]md4[dot]vsnl[dot]net[dot]in
26 ചെറായി ബീച്ച് റിസോർട് വൈപ്പിൻ ഐലൻഡ് കൊച്ചി 0484-2481818 enquiry[at]cheraibeachresort[dot]com
27 ബി ടി എച് സരോവരം മരട് കൊച്ചി 0484-2305519 0484-2370502 sarovaram[at]sathyam[dot]net[dot]in
28 സൺ ഇന്റർനാഷണൽ പനമ്പിള്ളി നഗർ ,കൊച്ചി 0484-2364162 abad[at]vsnl[dot]com
29 ദി മെട്രോപൊളിറ്റിയൻ പള്ളിമുക്ക്,കൊച്ചി 0484-2376931 0484-2375227 metropol[at]md3[dot]vsnl[dot]net[dot]in
30 ബെസ്ററ് വെസ്റ്റേൺ അബാദ് ഫോർട്ട് മട്ടാഞ്ചേരി ,കൊച്ചി 0484-2228211 0484-2227163 abad[at]vsnl[dot]com
31 ഹോട്ടൽ സീ ലോർഡ് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ,കൊച്ചി 0484-2382472 0484-2370135 sealord[at]vsnl[dot]com
32 ഹോട്ടൽ യുവരാണി റെസിഡൻസി ജോസ് ജംഗ്ഷൻ ,എറണാകുളം 0484-2377040 0484-2375780 hotel[at]yuvarniresidency[dot]com
33 സ്റ്റാർ ഹോംസ് ഹോട്ടൽ ചെലവന്നൂർ ,എറണാകുളം 0484-2323051 0484-2323051 starhomes[at]md2[dot]vsnl[dot]net[dot]in
34 ഭാരത് ഹോട്ടൽ പള്ളിമുക്ക്,കൊച്ചി 0484-2361415 0484-2370502 bthekm[at]vsnl[dot]com
35 അബാദ് മെട്രോ ഷെനോയ്സ് ,എറണാകുളം 0484-2364102 0484-2364162 abad[at]vsnl[dot]com
36 വിന്റർ ഗ്രീൻ കോട്ടജസ് ഏരൂർ ,എറണാകുളം 0484-2380531 0484-2380839 wintergreencottages[at]eth[dot]net
37 ഹോട്ടൽ കൊച്ചിൻ ടവർ എറണാകുളം നോർത്ത് 0484-2401910 0484-2401922 info[at]hotelcochintower[dot]com
38 ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ പള്ളിമുക്ക്,കൊച്ചി 0484-2382091 0484-2373929 theinternational[at]vsnl[dot]com
39 ഹോട്ടൽ എക്സലൻസി ജോസ് ജംഗ്ഷൻ ,എറണാകുളം 0484-2376901 0484-2375509 excellency[at]satyam[dot]net[dot]in
40 ഹോട്ടൽ മേഴ്‌സി പെരുമാനൂർ കൊച്ചി 0484-2367379 0484-2351504
41 ക്യുൻസ് റെസിഡൻസി എം ജി റോഡ് ,കൊച്ചി 0484-2365775 0484-2352846 hotqueenk[at]yahoo[dot]com
42 ഗാനം ഹോട്ടൽസ് ചിറ്റൂർ റോഡ് ,എറണാകുളം 0484-2376123 0484-2375261 gaanam[at]md3[dot]vsnl[dot]net[dot]in
43 ഹോട്ടൽ സംഗീത ചിറ്റൂർ റോഡ് ,എറണാകുളം 0484-2376123 0484-2375261 gaanam[at]md3[dot]vsnl[dot]net[dot]in
44 ബ്രൂൺറ്റോൺ ബോട്ട് യാർഡ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ,കൊച്ചി 0484-2215461 0484-2215562 brunton[at]vsnl[dot]net
45 മലബാർ ഹൗസ് കൊച്ചി 0484-2216666 0484-2217777 malabarhouse[at]vsnl[dot]com
46 ഫോർട്ട് ഹെറിറ്റേജ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ,കൊച്ചി 0484-2215455 0484-2215455 fortheritage[at]sify[dot]com
47 ഓൾഡ് കോർട്യാർഡ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ,കൊച്ചി 0484-2216302 courtyard[at]vsnl[dot]com
48 ഹോട്ടൽ സീഗൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ,കൊച്ചി 0484-2217172
49 അബാദ് എയർപോർട്ട് ഹോട്ടൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി ,എറണാകുളം 0484-2610411 0484-2610516 abadflight[at]sify[dot]com
50 ക്വാളിറ്റി എയർപോർട്ട് ഹോട്ടൽ അങ്കമാലി ,എറണാകുളം 0484-2610366 0484-2610399 info[at]qualityairporthotel[dot]com