അടക്കുക

ബന്ധപ്പെടുക

ശ്രീ. സുഹാസ് സ് ഐ.എ.എസ്

ജില്ലാ കളക്ടർ

വിലാസം : കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട്, എറണാകുളം – 682 030

ഇ-മെയില്‍ : dcekm[at]kerala[dot]nic[dot]in

ഫോണ് ‍: 0484-2372902

ഫോണ് ‍: 0484-2382485