അടക്കുക

ബന്ധപ്പെടുക

ശ്രീ.എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് ഐ.എ.എസ്

ജില്ലാ കളക്ടർ

വിലാസം : കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട്, എറണാകുളം – 682 030

ഇ-മെയില്‍ : dcekm[dot]ker[at]nic[dot]in

ഓഫീസ് ഫോണ് ‍: 0484-2423001
ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് ഫോണ് ‍: 0484-2372902