അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തത്തപ്പില്ലി – വള്ളുവല്ലി ബ്രിഡ്ജ് & അപ്രോച്ച് റോഡ് – എസ്‌ഐ‌എ സ്റ്റഡി ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 26/08/2020 കാണുക (610 KB)
മൂവാറ്റുപുഴ പി.ഓ. റോഡ് മുതൽ പേട്ട വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം – കരട് റിപ്പോർട്ട്- ഇംഗ്ലീഷ് 18/08/2020 കാണുക (1 MB)
മൂവാറ്റുപുഴ പി.ഓ. റോഡ് മുതൽ പേട്ട വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം – കരട് റിപ്പോർട്ട്-മലയാളം 18/08/2020 കാണുക (2 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (2 MB)
C5-DCEKM – പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ്സ്‌ ഫേസ് I 07/08/2020 കാണുക (340 KB)
മുസ്രിസ് ബിനാലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – പുനരധിവാസ പട്ടിക 13/08/2020 കാണുക (121 KB)
കുംഭളം – തേവര പാലം അപ്രോച്ച് റോഡും- -SIA പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് 10/08/2020 കാണുക (3 MB)
C1-2182/18/DCEKM- മാരിടൈം മ്യൂസിയം – വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാര്ശ അംഗീകരിച്ചത് 07/08/2020 കാണുക (144 KB)
വടക്കേക്കോട്ട സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആർ & ആർ പാക്കേജിന്റെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച്. 29/07/2020 കാണുക (2 MB)
C8-257443/19/DCEKM – സംയോജിത നഗര പുനരുദ്ധാരണവും ജലഗതാത സംവിധാനവും പദ്ധതി (IURWTS) 23/06/2020 കാണുക (214 KB)
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിക്കായി ജെ‌എൽ‌എൻ സ്റ്റേഡിയം കക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം. 17/06/2020 കാണുക (323 KB)