അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
PTS- e2-ന്റെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – 26/2022 17/01/2023 കാണുക (2 MB)
C7-2921/20/DCEKM- എസ്.എന്‍.ജംഗ്ഷന്‍- പൂത്തോട്ട നാലുവരി പാതയാക്കുന്നതിന്-വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ശുപാര്‍ശ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ് 04/01/2023 കാണുക (173 KB)
അവാർഡ്- ഫോം നം. 12 -കരുമാല്ലൂർ – കുന്നുകര 30/09/2022 കാണുക (905 KB)
C2-6137/20/DCEKM- നായരമ്പലം ഹെർബർട്ട് ബ്രിഡ്ജ് – അപ്രോച്ച് റോഡ് – എസ്.ഐ.എ. പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 29/12/2022 കാണുക (7 MB)
C4-2596/21/DCEKM- മൂലമ്പിളളി- പിഴല 350മീ. കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് – -11(1) വിജ്ഞാപനം 22/12/2022 കാണുക (186 KB)
C2-13894/18/DCEKM- ഐ.ഡബ്ല്യൂ.ടി. കാർഗോ ടെർമിനലിലേക്കുള്ള വഴി വീതി കൂട്ടുന്നത് – വകുപ്പ് 21(1) നോട്ടീസ് 29/11/2022 കാണുക (91 KB)
ചേന്ദമംഗലം-മാട്ടുപ്പുറം പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് എസ്ഐഎയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ട് 06/12/2022 കാണുക (502 KB)
IWAI – IWT -Cargo Terminal അപ്രോച്ച് റോഡ് – സെക്ഷൻ-2 (1) അറിയിപ്പ് 29/11/2022 കാണുക (1 MB)
യോഗ്യരായ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ ക്ലാസ് 4 ലിസ്റ്റ്-താത്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 04/12/2022 കാണുക (1 MB)
C2-6137/20/DCEKM- നായരമ്പലം ഹെർബർട്ട് ബ്രിഡ്ജ് – അപ്രോച്ച് റോഡ് – എസ്.ഐ.എ. പഠനം – കരട് റിപ്പോർട്ട് 24/11/2022 കാണുക (2 MB)