രേഖകൾ

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
കീഴ്മുറിക്കടവ് അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് :: ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ അപ്പ്രൂവ്ഡ് 30/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(217 KB)
ചെല്ലാനം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ഫൈനൽ അവാർഡ് അംഗീകരിച്ചു 25/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(826 KB)
അങ്കമാലി സബരി റെയിൽവേ പദ്ധതി – റയിൽവേ ലൈൻ – കുന്നത്തൂട് താലക്കിൽ 40.400 ഹെക്ടർ ഭൂമി കൈമാറ്റം. 01/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
അങ്കമാലി – സബരി റയിൽവേ പദ്ധതി – 0.65 ഘട്ടം – ഫോം നമ്പർ 2 25/04/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(50 KB)
ചെട്ടിക്കാട്-കുഞ്ഞിത്തൈ, കൊട്ടുവള്ളിക്കാട്-വാവക്കാട് പാലങ്ങൾ റോഡ്-ഫോം നമ്പർ 7 സമീപമാണ്. 04/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(240 KB)
കോതമംഗലം ഡമ്പിംഗാർഡ്-ഓർഡർ 04/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(63 KB)
സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ – റിക്യുസിഷൻ 11 (1 ) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 12/04/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
മുസരീസ് ബിനാലെ എക്ഷ്പെര്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് -ഗവണ്മെന്റ് അപ്പ്രൂവ്ഡ് 27/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(162 KB)
ഏരൂർ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്- അഡീഷണൽ അക്വിസിഷൻ – എസ്ഐഎ സ്റ്റഡീ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് 28/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
ആലിൻചുവടു – വെണ്ണല റോഡ് വികസനം – എസ്ഐഎ സ്റ്റഡീ അന്തിമറിപ്പോർട്ട് 28/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(4 MB)