അടക്കുക

ലോക സഭ

ക്രമ നമ്പർ മണ്ഡലത്തിൻറെ പേര് നിയോജകസഭ മണ്ഡലങ്ങൾ
1 11 – ചാലക്കുടി അങ്കമാലി ,ആലുവ,കുന്നത്തുനാട് ,പെരുമ്പാവൂർ
2 12 – എറണാകുളം എറണാകുളം, പറവൂർ , വൈപ്പിൻ,കളമശേരി , കൊച്ചി, തൃക്കാക്കര ,തൃപ്പൂണിത്തുറ
3 13–ഇടുക്കി മുവാറ്റുപുഴ, കോതമംഗലം
4 14–കോട്ടയം പിറവം