അടക്കുക

റെവന്യൂ

പദവി മൊബൈൽ ടെലി ഫോൺ
ജില്ലാ കളക്ടർ            – 0484-2423001, 0484-2372902
ഡെപ്യൂട്ടി. കളക്ടർ (ജനറൽ)/ എ ഡി എം            –  0484-2422282
ഡെപ്യൂട്ടി. കളക്ടർ (ആർ ആർ )            –  0484-2422292
ഡെപ്യൂട്ടി. കളക്ടർ (എൽ ആർ )            –  0484-2422292
ഡെപ്യൂട്ടി. കളക്ടർ (എൽ എ )            –  0484-2422292
ഡെപ്യൂട്ടി. കളക്ടർ (ഇലെക്ഷൻ )            –  0484-2422292
ആർ ഡി ഒ മൂവാറ്റുപുഴ            –  0485-2835319
ആർ ഡി ഒ ഫോർട്ട് കൊച്ചി            –  0484-2215340
തഹസിൽദാർ കൊച്ചി            –  0484-2215559
തഹസിൽദാർകണയന്നൂർ            –  0484-2360704
തഹസിൽദാർ പറവൂർ            –  0484-2442326
തഹസിൽദാർ ആലുവ            –  0484-2624052
തഹസിൽദാർ കുന്നത്തുനാട്            –  0484-2522224
തഹസിൽദാർ മുവാറ്റുപുഴ            –  0485-2832313
തഹസിൽദാർ കോതമംഗലം            –  0485-2822298
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആമ്പല്ലൂർ 8547613810 0484-2741902
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചേരാനെല്ലൂർ 8547613809 0484-2433000
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇടപ്പള്ളി (സൗത്ത്) 8547613805 0484-2806405
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇടപ്പള്ളി(നോർത്ത്) 8547613806 0484-2801074
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എടക്കാട്ടുവയൽ 8547613821 0484-2747031
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഏലംകുളം 8547613803 0484-2207190
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എറണാകുളം 8547613802 0484-2372700
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കടമക്കുടി 8547613807 0484-2433100
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൈപ്പട്ടൂർ            –  0484-2738118
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കണയന്നൂർ 8547613816 0484-2712100
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുമ്പളം 8547613813 0484-2703230
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കാക്കനാട് 8547613822 0484-2428539
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മരട് 8547613818 0484-2700601
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മണകുന്നം 8547613812 0484-2792223
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മുളവുകാട് 8547613808 0484-2751065
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മുളംതുരുത്തി 8547613814 0484-2741905
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നടമ 8547613811 0484-2782430
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പൂണിത്തുറ 8547613804 0484-2305066
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തൃക്കാക്കര 8547613820 0484-2559363
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തിരുവംകുളം 8547613815 0484-2787980
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വാഴക്കാല 8547613819 0484-2428565
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചെല്ലാനം 8547613907 0484-2249555
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇടക്കൊച്ചി 8547613909 0484-2327476
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എടവനക്കാട് 8547613913 0484-2506820
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എളംകുന്നപ്പുഴ 8547613910 0484-2493320
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഫോർട്ട് കൊച്ചി 8547613902 0484-2218677
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുഴുപ്പിള്ളി 8547613914 0484-2480585
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുമ്പളങ്ങി 8547613906 0484-2240111
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മട്ടാഞ്ചേരി 8547613903 0484-2225006
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നായരമ്പലം 8547613912 0484-2493769
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഞാറക്കൽ 8547613911 0484-2495727
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പള്ളുരുത്തി 8547613905 0484-2236981
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പുതുവൈപ്പ് 8547613916 0484-2493701
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പള്ളിപ്പുറം 8547613915 0484-2480521
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, രാമേശ്വരം 8547613904 0484-2237028
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തോപ്പുംപടി 8547613908 0484-2225004
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലുവ(പടിഞ്ഞാറ്) 8547613703 0484-2624750
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലുവ(കിഴക്ക്) 8547613702 0484-2637811
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അങ്കമാലി 8547613707 0484-2458109
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അയ്യമ്പുഴ 8547613715 0484-2696114
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചോവാര 8547613704 0484-2601100
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചെങ്ങമനാട് 8547613705 0484-2609535
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചൂർണിക്കര            –              –
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കറുകുറ്റി 8547613708 0484-2612535
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കീഴ്മദ്            –              –
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കാലടി 8547613712 0484-2461262
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മൂക്കന്നൂർ 8547613714 0484-2616563
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മലയാറ്റൂർ 8547613711 0484-2468249
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മാട്ടൂർ 8547613716 0484-2464784
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മഞ്ഞപ്ര 8547613710 0484-2692545
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നെടുമ്പാശ്ശേരി 8547613706 0484-2476872
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പാറക്കടവ് 8547613709 0484-2470600
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വടക്കുംഭാഗം 8547613717 0484-2466332
പദവി മൊബൈൽ ടെലി ഫോൺ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തുറവൂർ 8547613713 0484-2617054
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലങ്ങാട് 8547614110 0484-2672658
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചേന്നമംഗലം 8547614103 0484-2518575
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഏലൂർ 8547614109 0484-2547111
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഏഴിക്കര 8547614108 0484-2508859
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പേരൂർ 8547614102 0484-2440438
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കടുങ്ങല്ലൂർ 8547614111 0484-2609575
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൊടുവള്ളി 8547614107 0484-2440437
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുന്നുകര 8547614112 0484-2479980
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കരുമാലൂർ 8547614113 0484-2672659
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മൂത്തകുന്നം 8547614104 0484-2484432
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പുത്തൻവേലിക്കര 8547614114 0484-2487250
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വടക്കേക്കര 8547614106 0484-2440439
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വരാപ്പുഴ 8547614105 0484-2511652
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അശമന്നൂർ 8547613609 0484-2650348
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അറക്കപ്പടി 8547613613 0484-2655429
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചേലമാറ്റോം 8547613606 0484-2467798
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇക്കാരനാട്‌(വടക്ക് ) 8547613617 0484-2766002
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇക്കാരനാട്‌(പടിഞ്ഞാറ്) 8547613618 0484-2766003
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഐരാപുരം 8547613619 0484-2769326
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുന്നത്തുനാട് 8547613620 0484-2685400
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കിഴക്കമ്പലം 8547613621 0484-2685300
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കോടനാട് 8547613607 0484-2640904
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൊമ്പനാട്‌ 8547613608 0484-2847304
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൂവപ്പടി 8547613603 0484-2649836
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മഴുവന്നൂർ 8547613615 0484-2769305
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മാറമ്പിള്ളി 8547613614 0484-2677702
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പെരുമ്പാവൂർ 8547613602 0484-2593894
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പുത്തൻ കുരിശ് 8547613623 0484-2734404
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പട്ടിമറ്റം 8547613624 0484-2688222
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, രായമംഗലം 8547613610 0484-2593896
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തിരുവാണിയൂർ 8547613622 0484-2734402
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വേങ്ങൂർ (കിഴക്ക്) 8547613604 0484-2643546
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വേങ്ങൂർ (പടിഞ്ഞാറ്) 8547613605 0484-2643545
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വെങ്ങോല 8547613611 0484-2593895
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വാഴക്കുളം 8547613612 0484-2677738
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വടവുകോട് 8547613616 0484-2734403
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അരക്കുഴ 8547613517 0485-2255310
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇലഞ്ഞി 8547613518 0485-2225885
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എനനെല്ലൂർ 8547613507 0485-2282944
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കല്ലൂർക്കാട് 8547613508 0485-2288220
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൂത്താട്ടുകുളം 8547613516 0485-2253724
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മഞ്ചല്ലൂർ 8547613509 0485-2263377
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മരടി 8547613502 0485-2833803
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മുവാറ്റുപുഴ            – 0485-2263378
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മേമുറി 8547613513 0485-2272879
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മനീഡ് 8547613514 0485-2245878
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മുളവൂർ 8547613505 0485-2814466
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഓണക്കൂർ 8547613512 0485-2273206
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പിറവം 8547613511 0485-2233638
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പാലക്കുഴ 8547613519 0485-2253726
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, രാമമംഗലം 8547613510 0485-2277666
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തിരുമാറാടി 8547613515 0485-2876444
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വെള്ളോർകുന്നം 8547613503 0485-2814455
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വാളകം 8547613504 0485-2209009
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എരമല്ലൂർ 8547613403 0485-2822388
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുട്ടമംഗലം 8547613410 0485-2859283
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കോട്ടപ്പടി 8547613406 0485-2542111
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കടവൂർ 8547613412 0485-2566158
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുട്ടമ്പുഴ 8547613408 0485-2588633
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കോതമംഗലം 8547613402 0485-2822399
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കീരംപാറ 8547613404 0485-2572381
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നേരിയമംഗലം 8547613409 0485-2554492
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പല്ലാരിമംഗലം            –             –
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പോത്താനിക്കാട് 8547613413 0485-2564736
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പിണ്ടിമന 8547613405 0485-2571226
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തൃക്കാരിയൂർ 8547613407 0485-2822346
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വാരപ്പെട്ടി 8547613411 0485-2284081