അടക്കുക

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

സേവനങ്ങൾ ഫോൺ .
ആംബുലൻസ് 108
ഫയർ സ്റ്റേഷൻ 101
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 100
കുട്ടികളുടെ സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ 1098
സ്ത്രീകളുടെ സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ 1091
ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ 1090
ഡോക്ടർ 1056
പൊതുവായ അന്വേഷണത്തിനു വിളിക്കേണ്ട കേന്ദ്രം 1961
ഇലെക്ഷൻ സഹായം 1950
പിങ്ക് പോലീസ് 1515
പൗരന്മാരുടെ സഹായം 155300
തൊഴിൽ മന്ത്രിയുടെ സഹായം 155 300
റാഗിങ്ങിന് എതിരെയുള്ള സഹായം 1800 180 5522
അംഗത്വ അന്വേഷണങ്ങൾ

www.chiak.org

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി 0471-2518513/0471-2518487
ഉപഭോക്താക്കളുടെ സഹായം 18004251550
സി പി സി കോൾ സെന്റർ 1800-425-2229
ദുരന്ത നിവാരണ സഹായം 1077 (കളക്ടറേറ്റ്സ് )
സേവനങ്ങൾ ഫോൺ .
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ / പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് സെന്റൽ www.erckerala.org
വിമുക്തഭടന്മാർക്കുള്ള സഹായം 1800-11-3999
പൊതു മാർഗ്ഗ ജാഗ്രതാ സഹായം 9846 100 100
കെ എസ് ആർ റ്റി സി സഹായം ടെലി: 0471 – 2463799/ 0471- 2471011
കെ എസ് ഇ ബി 1912
തൊഴിൽ സഹായം 1800 425 55214/ 155215
പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ -ധൻ യോജന (പി എം ജെ ഡി വൈ ) എസ് എൽ ബി സി കോൾ സെന്റർ : 1800 425 11222
പി ഡബ്ല്യൂ ഡി സഹായം 1800 425 7771
റെയിൽ ജാഗ്രത 9846 200 100
   
സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അന്വേഷണം 0471- 2336576
ഷി ടാക്സി 24×7 8590000543
സംസ്ഥാന ഉപഭോക്താവ് സഹായി 1800-425-1550
യൂ ഐ ഡി /ആധാർ 1800-4251-1800, uid.kerala.gov.in
വിജിലൻസ് & അഴിമതി തടയൽ കാര്യാലയം 8592 900 900
വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് / പുതിയ വർണ്ണ പി.വി.സി വോട്ടർ ഐഡി കാർഡും ആധാർ സീഡ് ലിസ്റ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ www.ceo.kerala.gov.in

രക്ത ബാങ്കുകൾ

നം . പേര് വിലാസം
1 ലേക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ലിമിറ്റഡ് എൻ.എച്ച് 47 ബൈ പാസ്, നെട്ടൂർ , മരട് , കൊച്ചി – 682304
2 എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി പുതിയ ബ്ലോക്ക്, മാർക്കറ്റ് റോഡ്, കൊച്ചി – 682011
3 അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് 50/1600, അമൃത ലെയ്ൻ, പീലിയാട് റോഡ്, എളമക്കര, കൊച്ചി – 682026
4 ബ്ലഡ് ബാങ്ക് സേവനങ്ങൾ കൊച്ചി , കൊച്ചി – 682011
5 ഐ എം എ നിയന്ത്രിത രക്ത ബാങ്ക് ടി ഡി റോഡ് , കൊച്ചി – 682018
6 ലിസി ആശുപത്രി രക്ത ബാങ്ക് കലൂർ, എറണാകുളം
7 പി.വി.എസ് മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് കലൂർ, എറണാകുളം