അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C7-2921/20/DCEKM- എസ്.എന്‍.ജംഗ്ഷന്‍- പൂത്തോട്ട നാലുവരി പാതയാക്കുന്നതിന്-വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ശുപാര്‍ശ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ് 04/01/2023 കാണുക (173 KB)
C2-6137/20/DCEKM- നായരമ്പലം ഹെർബർട്ട് ബ്രിഡ്ജ് – അപ്രോച്ച് റോഡ് – എസ്.ഐ.എ. പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 29/12/2022 കാണുക (7 MB)
C4-2596/21/DCEKM- മൂലമ്പിളളി- പിഴല 350മീ. കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് – -11(1) വിജ്ഞാപനം 22/12/2022 കാണുക (186 KB)
C2-13894/18/DCEKM- ഐ.ഡബ്ല്യൂ.ടി. കാർഗോ ടെർമിനലിലേക്കുള്ള വഴി വീതി കൂട്ടുന്നത് – വകുപ്പ് 21(1) നോട്ടീസ് 29/11/2022 കാണുക (91 KB)
ചേന്ദമംഗലം-മാട്ടുപ്പുറം പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് എസ്ഐഎയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ട് 06/12/2022 കാണുക (502 KB)
IWAI – IWT -Cargo Terminal അപ്രോച്ച് റോഡ് – സെക്ഷൻ-2 (1) അറിയിപ്പ് 29/11/2022 കാണുക (1 MB)
C2-6137/20/DCEKM- നായരമ്പലം ഹെർബർട്ട് ബ്രിഡ്ജ് – അപ്രോച്ച് റോഡ് – എസ്.ഐ.എ. പഠനം – കരട് റിപ്പോർട്ട് 24/11/2022 കാണുക (2 MB)
C2-6137/20/DCEKM- നായരമ്പലം ഹെർബർട്ട് ബ്രിഡ്ജ് – അപ്രോച്ച് റോഡ് – ഫോറം നമ്പർ 4- വിജ്ഞാപനം 14/11/2022 കാണുക (140 KB)
C2-1186/22/DCEKM – കാലടി പുതിയ പാലം –11(1) വിജ്ഞാപനം 21/11/2022 കാണുക (180 KB)
DCEKM /C7/7765/20 സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കൽ അങ്കമാലി -കൊച്ചി ബൈപാസ് 22/08/2022 കാണുക (457 KB)