അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മൂവാറ്റുപുഴ മുറിക്കൽ ബൈപാസ് 11(1) വിജ്ഞാപനം LARR Act-13-സംബന്ധിച്ച് 16/05/2022 കാണുക (209 KB)
കൊച്ചി മെട്രോ നം. 2 – സീ പോർട്ട്- എയർപോർട്ട് റോഡ് വികസനം- ഫോറം നമ്പർ 7-11(1) 11/05/2022 കാണുക (153 KB)
DCEKM/C5-103/21 ഏലൂക്കര-ഉളിയന്നൂർ പാലം അധിക ഏറ്റെടുക്കൽ -അന്തിമ SIA റിപ്പോർട്ട് LARR Act-13-reg 04/05/2022 കാണുക (8 MB)
കെൽട്രോൺ – കുമ്പളങ്ങി ഫെറി ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 29/04/2022 കാണുക (142 KB)
C2-6240/20/DCEKM – എറണാകുളം കുമ്പളം (അമ്പലപ്പുഴ) റെയിൽവേ ഡബിളിങ് –വിദഗ്ദ്ധസമിതി അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് 29/04/2022 കാണുക (99 KB)
C5-5024/2021 /DCEKM – കോരങ്കടവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് – 19(1) പ്രഖ്യാപനം 28/04/2022 കാണുക (120 KB)
C1-1515/2019 /DCEKM – വലിയ കടമക്കുടി – ചാത്തനാട് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് – 19(1) എക്സ്റ്റൻഷൻ 28/04/2022 കാണുക (152 KB)
C5-68448/12/DCEKM – വടുതല – പേരണ്ടൂർ പാലം നിർമാണം 11(1) അനുബന്ധം 28/04/2022 കാണുക (130 KB)
C5-68448/12/DCEKM – വടുതല – പേരണ്ടൂർ പാലം നിർമാണം 11(1) വിപുലീകരണം 28/04/2022 കാണുക (141 KB)
C5-68448/12/DCEKM – വടുതല – പേരണ്ടൂർ പാലം നിർമാണം 11(1) വിപുലീകരണം 28/04/2022 കാണുക (161 KB)