അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
DCEKM/5230/2021 -C5- മണിക്കിണർ പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് സംബന്ധിച്ച് – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തല്‍ പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോ൪ട്ട് 07/09/2023 കാണുക (8 MB)
ഗസറ്റ് നം. 2929 തീയതി 11.09.2023-കാക്കനാട് -കോതമംഗലം രണ്ടാം ഘട്ട റോഡ് നിർമാണം സംബന്ധിച്ചു 19(1) വിജ്ഞാപനം. 11/09/2023 കാണുക (86 KB)
ഗസറ്റ് നം. 2846 തീയതി 01.09.2023 ആലുവ ആലങ്ങാട് റോഡ് വികസനം 4(1) തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം 01/09/2023 കാണുക (100 KB)
ഗസറ്റ് നം. 2829 തീയതി 26.08.2023 ആലുവ ആലങ്ങാട് റോഡ് വികസനം 4(1) വിജ്ഞാപനം 26/08/2023 കാണുക (107 KB)
DCEKM/1780/22-C6 – എടത്തല- പേങ്ങാട്ടുശ്ശേരി റോഡിലെ PVIP കനാലിനു കുറുകെയുളള കലുങ്കിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നത് – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തല്‍ പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോ൪ട്ട് 13/09/2023 കാണുക (2 MB)
കരട് പ്രഖ്യാപനം മൂവാറ്റുപുഴ മുറിക്കൽ ബൈപാസ് 01/09/2023 കാണുക (128 KB)
GO(P) No. 199/2023/RD– C5-5746/19 പെരുമ്പാവൂർ-ബൈപ്പാസ് 19(1) വിജ്ഞാപനം ദീർഘീപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച് 21/08/2023 കാണുക (100 KB)
C1-2101/2019/DCEKM- 19(1) പ്രകാരമുളള പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിച്ചത് -എറണാകുളം-കുമ്പളം റെയിൽവേ ഡബ്ലിങ് സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടി 02/08/2023 കാണുക (215 KB)
C7-7765/2020/DCEKM- ആര്‍.ആര്‍. പാക്കേജ് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് -അങ്കമാലി-കൊച്ചി എയര്‍പോര്‍ട്ട് ബൈപ്പാസ് 14/08/2023 കാണുക (70 KB)
C1-2101/2019/DCEKM- ആര്‍.ആര്‍. പാക്കേജ് എല്‍.ആര്‍.സിയില്‍ നിന്നും അംഗീകരിച്ചത് -വടുതല ആര്‍.ഒ.ബി 02/08/2023 കാണുക (124 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (90 KB)