അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
പേട്ട – തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അംഗീകരിച്ച പുനരധിവാസവും പുനരധിവാസ പാക്കേജും 31/01/2019 കാണുക (2 MB)
തൃപ്പൂണിത്തുറ SN ജംഗ്ഷൻ റോഡ് – പുനരധിവാസം 06/12/2018 കാണുക (220 KB)
കാക്കനാട് – ഇൻഫോപാർക്ക് എസ്ഐഎ പഠനം റിപ്പോർട്ട് 20/10/2018 കാണുക (441 KB)
ചമ്പക്കര പാലം നിർമാണം – അറിയിപ്പ് 16/10/2018 കാണുക (38 KB)
ചമ്പക്കര പാലം അധികമായ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തൽ 03/10/2018 കാണുക (1 MB)
ചമ്പക്കര പാലം പുനർനിർമ്മാണം – ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജ് 21/08/2018 കാണുക (2 MB)
ചമ്പക്കര പാലം 11-(1) വിജ്ഞാപനം 08/05/2018 കാണുക (561 KB)
ചമ്പക്കര പാലം വികസന എൽഎആർആർ ആക്ട് 2013 10/04/2018 കാണുക (221 KB)
മെട്രോ – സ്റ്റേഡിയം തൊട്ട് ഇൻഫോപാർക് മുമ്പുള്ള പഠന – ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 30/05/2018 കാണുക (974 KB)
ചമ്പക്കര ബ്രിഡ്ജ് അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് – റിപ്പോർട്ടും മിനിറ്റീസും 07/04/2018 കാണുക (521 KB)