അടക്കുക

എൻ.ഐ.വി.എച്എസ്എസ് മാറമ്പള്ളി

മാറമ്പള്ളി പി.ഓ., 683105

ഇ-മെയില്‍ : nivhss2008[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842677858
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ