അടക്കുക

ഗവ. എച്എസ്എസ് ഇടപ്പള്ളി

ഇടപ്പള്ളി പി.ഓ., 682024

ഇ-മെയില്‍ : ghsedappally[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842344075
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ