അടക്കുക

ഗവ. എച്എസ്എസ് ശിവൻകുന്ന്

മുവാറ്റുപുഴ പി.ഓ., 686661

ഇ-മെയില്‍ : ghsskunnu28028mvpa[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 4852831363
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ