അടക്കുക

ഗവ. എച്എസ്എസ് സെൻട്രൽ കാൽവതി

ഫോർട്ട്കൊച്ചി, 682001

ഇ-മെയില്‍ : ccghss[at]yahoo[dot]in
ഫോണ്‍ : 04842215856
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ