അടക്കുക

മോഡൽ ടെക്നിക്കൽ എച്എസ്എസ്

കലൂർ, എറണാകുളം പിൻ 682017

ഇ-മെയില്‍ : thsskaloor[at]ihrd[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 04742347132
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ