അടക്കുക

ഷെൻഗറില കൺവെൻഷൻ സെന്റർ

കറുകപ്പള്ളി ലെനിൻ , മാമംഗലം ,എളമക്കര കൊച്ചി 682026


ഫോണ്‍ : 9496368393
വിഭാഗം / തരം: സമ്മേളന സ്ഥലം