അടക്കുക

സെൻറ്. ജൂഡ്സ് ഇ.എം.എച്.എസ്.എസ്

കാരണക്കോടം,തമ്മനം പി .ഓ , കൊച്ചി 682032

ഇ-മെയില്‍ : stjudeshss32[at]ymail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842336969
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ