അടക്കുക

സെൻറ്. മേരീസ് എച്എസ്എസ് മോറക്കാല

കുമാരപുരം പി.ഓ., 683565

ഇ-മെയില്‍ : stmarysmorakkala[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842682879
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ